Úpské rašeliniště

Krkonošská rašeliniště

RS07.02
Lokalizace: 50.736167N 15.704634E
Rozloha: 80.943 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: NP
Nadmořská výška: 1250 - 1400 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Subarktické vrcholové rašeliniště, prameniště Úpy a Bílého Labe. Součást 1. zóny Krkonošského národního parku.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 0.029 ha 0.04 2
A7 Kosodřevina 4070 Křoviny s borovicí klečí (Pinus mugo) a pěnišníkem Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti) 8.749 ha 10.81 1.09
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.008 ha 0.01 3
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 2.173 ha 2.68 1
A2.2 Subalpínská brusnicová vegetace 4060 Alpínská a boreální vřesoviště 0.072 ha 0.09 1
A4.1 Subalpínské vysokostébelné trávníky 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 14.377 ha 17.76 1
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 3.842 ha 4.75 1
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 18.520 ha 22.88 1.02
A1.2 Zapojené alpínské trávníky 6150 Silikátové alpínské a boreální trávníky 31.934 ha 39.45 1.02

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Lišejníky Cetraria islandica -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Carex bigelowii -- -- -- -- -- 2012
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2012
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Luzula sudetica bika sudetská -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Phleum rhaeticum bojínek švýcarský -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2014
Cévnaté rostliny Adenostyles alliariae havez česnáčková -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2005
Cévnaté rostliny Gentiana asclepiadea hořec tolitovitý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Roztoči Camisia solhoeyi hranitka horská -- -- Ohrožený (EN) -- 2010
Ptáci Carpodacus erythrinus hýl rudý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Hieracium fritzei jestřábník kopisťolistý -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Cévnaté rostliny Hieracium iseranum jestřábník pojizerský -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Hieracium tubulosum jestřábník trubkovitý -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 72

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.