Pančavská a Labská louka

Krkonošská rašeliniště

RS07.01
Lokalizace: 50.766811N 15.541151E
Rozloha: 128,813 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, NP, PO
Nadmořská výška: 1150 - 1390 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Subarktické vrcholové rašeliniště, prameniště Labe a Pančavy. Součást 1. zóny Krkonošského národního parku.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
A1.2 Zapojené alpínské trávníky 6150 Silikátové alpínské a boreální trávníky 48,250 ha 37,46 1,12
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 23,419 ha 18,18 1
A7 Kosodřevina 4070 Křoviny s borovicí klečí (Pinus mugo) a pěnišníkem Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti) 19,786 ha 15,36 1,38
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 15,750 ha 12,23 1,02
A4.1 Subalpínské vysokostébelné trávníky 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 8,490 ha 6,59 1,84
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 7,377 ha 5,73 1,62
A2.2 Subalpínská brusnicová vegetace 4060 Alpínská a boreální vřesoviště 3,653 ha 2,84 1,08
T2.1 Subalpínské smilkové trávníky 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,722 ha 0,56 1,31
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 0,224 ha 0,17 2
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0,545 ha 0,42 1
R1.5 Subalpínská prameniště -- -- 0,000 ha -- 1
A8.1 Subalpínské křoviny s vrbou laponskou (Salix lapponum) 4080 Subarktické vrbové křoviny 0,124 ha 0,1 1
A2.1 Alpínská vřesoviště 4060 Alpínská a boreální vřesoviště 0,000 ha -- 1
A6B Acidofilní vegetace alpínských skal 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0,054 ha 0,04 1
A6A Acidofilní vegetace alpínských drolin 8110 Silikátové sutě horského až niválního stupně (Androsacetalia alpinae a Galeopsietalia ladani) 0,007 ha 0,01 2
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 17

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Vážky Somatochlora alpestris lesklice horská -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Lišejníky Parmelia omphalodes -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Mechorosty Pseudobryum cinclidioides měřík sítozoubkovitý -- -- Ohrožený (EN) -- 2010
Mechorosty Pohlia ludwigii paprutka Ludwigova -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Mechorosty Moerckia flotoviana -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Lišejníky Umbilicaria cylindrica -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Lišejníky Umbilicaria crustulosa -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2010
Lišejníky Sporodictyon cruentum -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Lišejníky Rhizocarpon lavatum -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Lišejníky Rhizocarpon hochstetteri -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Lišejníky Porina lectissima -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Lišejníky Lecidea plana -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Mechorosty Sphagnum compactum rašeliník tuhý -- HD V -- -- 2018
Lišejníky Lecidea lithophila -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Lišejníky Gyalidea diaphana -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 136

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.