Pančavská a Labská louka

Krkonošská rašeliniště

RS07.01
Lokalizace: 50.766811N 15.541151E
Rozloha: 128.813 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: NP
Nadmořská výška: 1150 - 1390 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Subarktické vrcholové rašeliniště, prameniště Labe a Pančavy. Součást 1. zóny Krkonošského národního parku.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
A6A Acidofilní vegetace alpínských drolin 8110 Silikátové sutě horského až niválního stupně (Androsacetalia alpinae a Galeopsietalia ladani) 0.078 ha 0.06 1
A6B Acidofilní vegetace alpínských skal 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.112 ha 0.09 1
A2.1 Alpínská vřesoviště 4060 Alpínská a boreální vřesoviště 0.000 ha -- 1
A7 Kosodřevina 4070 Křoviny s borovicí klečí (Pinus mugo) a pěnišníkem Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti) 14.918 ha 11.58 1
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.466 ha 0.36 1.07
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 16.115 ha 12.51 1
A3 Sněhová vyležiska 6150 Silikátové alpínské a boreální trávníky 0.030 ha 0.02 1
A2.2 Subalpínská brusnicová vegetace 4060 Alpínská a boreální vřesoviště 0.428 ha 0.33 1
R1.5 Subalpínská prameniště -- -- 0.237 ha 0.18 1
A4.3 Subalpínské kapradinové nivy 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.031 ha 0.02 1
A8.1 Subalpínské křoviny s vrbou laponskou (Salix lapponum) 4080 Subarktické vrbové křoviny 0.305 ha 0.24 1
T2.1 Subalpínské smilkové trávníky 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.116 ha 0.09 4
A4.2 Subalpínské vysokobylinné nivy 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.326 ha 0.25 1
A4.1 Subalpínské vysokostébelné trávníky 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 10.711 ha 8.32 2.2
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 6.655 ha 5.17 1
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 18

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Lišejníky Lecidea plana -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Lišejníky Porina lectissima -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Lišejníky Parmelia omphalodes -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Mechorosty Schistochilopsis grandiretis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2003
Lišejníky Umbilicaria cylindrica -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Lišejníky Umbilicaria crustulosa -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2010
Mechorosty Solenostoma confertissimum -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2003
Lišejníky Sporodictyon cruentum -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Lišejníky Rhizocarpon lavatum -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Mechorosty Sphagnum auriculatum -- -- HD V -- -- 2004
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2010
Lišejníky Rhizocarpon hochstetteri -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Lišejníky Cetraria islandica -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Lišejníky Ephebe lanata -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2010
Lišejníky Fuscidea cyathoides -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 106

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.