Chomoutovské jezero

Litovelské Pomoraví

RS05.02
Lokalizace: 49.654365N 17.237818E
Rozloha: 126,386 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Lom, štěrkovna, pískovna
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO, PP
Nadmořská výška: 220 - 221 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Pískovna s bohatě členitým pobřežím a třemi ostrovy. Na lokalitě probíhá rostlinná sukcese po ukončení těžby písku. Vyloučením rekreace (provozován sportovní rybolov a v omezené míře jachting) se postupně stává dobrým vodním a mokřadním biotopem pro již dnes bohatou avifaunu. Důležitý tahový koridor v blízkosti řeky Moravy.

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2 2019
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2019
Cévnaté rostliny Agrimonia procera řepík vonný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Amaranthus retroflexus laskavec ohnutý -- -- -- BL3 2019
Cévnaté rostliny Galium wirtgenii svízel Wirtgenův -- -- Chybí údaje (DD) -- 2019
Cévnaté rostliny Batrachium circinatum lakušník okrouhlý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2019
Cévnaté rostliny Carex curvata ostřice křivoklasá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Carex pseudocyperus ostřice nedošáchor -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2019
Cévnaté rostliny Conyza canadensis turanka kanadská -- -- -- BL3 2019
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2019
Cévnaté rostliny Cornus sericea svída výběžkatá -- -- -- BL2 2019
Cévnaté rostliny Cucubalus baccifer nadmutice bobulnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Cyperus fuscus šáchor hnědý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
První 1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 30 - 45 z 202

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.