Chomoutovské jezero

Litovelské Pomoraví

RS05.02
Lokalizace: 49.654365N 17.237818E
Rozloha: 126,386 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Lom, štěrkovna, pískovna
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO, PP
Nadmořská výška: 220 - 221 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Pískovna s bohatě členitým pobřežím a třemi ostrovy. Na lokalitě probíhá rostlinná sukcese po ukončení těžby písku. Vyloučením rekreace (provozován sportovní rybolov a v omezené míře jachting) se postupně stává dobrým vodním a mokřadním biotopem pro již dnes bohatou avifaunu. Důležitý tahový koridor v blízkosti řeky Moravy.

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Cybister lateralimarginalis křepčík obroubený -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Motýli Plebejus argus modrásek černolemý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Larus michahellis racek středomořský -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2018
Ptáci Mareca penelope hvízdák eurasijský -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2020
Ptáci Mergellus albellus morčák malý -- BD I -- -- 2020
Ptáci Microcarbo pygmaeus kormorán malý -- BD I -- -- 2020
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Pluvialis apricaria kulík zlatý -- ČR, BD II -- -- 2013
Ptáci Podiceps auritus potápka žlutorohá -- BD I -- -- 2017
Ptáci Dryobates minor strakapoud malý -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Tadorna tadorna husice liščí -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Ptáci Larus cachinnans racek bělohlavý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2021
Ptáci Tringa glareola vodouš bahenní -- BD I -- -- 2017
Ptáci Vanellus vanellus čejka chocholatá -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Měkkýši Dreissena polymorpha slávička mnohotvárná -- -- -- BL3 2019
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 202

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.