Chomoutovské jezero

Litovelské Pomoraví

RS05.02
Lokalizace: 49.654365N 17.237818E
Rozloha: 126,386 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Lom, štěrkovna, pískovna
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO, PP
Nadmořská výška: 220 - 221 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Pískovna s bohatě členitým pobřežím a třemi ostrovy. Na lokalitě probíhá rostlinná sukcese po ukončení těžby písku. Vyloučením rekreace (provozován sportovní rybolov a v omezené míře jachting) se postupně stává dobrým vodním a mokřadním biotopem pro již dnes bohatou avifaunu. Důležitý tahový koridor v blízkosti řeky Moravy.

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Cybister lateralimarginalis křepčík obroubený -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Prionocyphon serricornis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Hydrophilus piceus vodomil černý -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Potamogeton trichoides rdest vláskovitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2019
Cévnaté rostliny Juglans regia ořešák královský -- -- -- GL 2019
Cévnaté rostliny Knautia arvensis subsp. pannonica chrastavec rolní panonský -- -- Chybí údaje (DD) -- 2019
Cévnaté rostliny Leersia oryzoides tajnička rýžovitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Lemna turionifera okřehek červený -- -- -- GL 2019
Cévnaté rostliny Parthenocissus quinquefolia loubinec pětilistý -- -- -- BL2 2019
Cévnaté rostliny Physocarpus opulifolius tavola kalinolistá -- -- -- BL2 2019
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2019
Cévnaté rostliny Populus nigra topol černý -- -- Chybí údaje (DD) -- 2019
Cévnaté rostliny Potamogeton nodosus rdest uzlinatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Pyrus pyraster hrušeň polnička -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 202

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.