Břehyňský rybník

Novozámecký a Břehyňský rybník

RS03.02
Lokalizace: 50.578217N 14.716781E
Rozloha: 562,140 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, NPR, PO
Nadmořská výška: 272 - 322 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,107 ha 0,02 4
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 32,399 ha 5,76 3,63
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,316 ha 0,06 2,5
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 5,295 ha 0,94 3,34
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 32,094 ha 5,71 2,43
L1 Mokřadní olšiny -- -- 22,016 ha 3,92 1,54
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 24,018 ha 4,27 1
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 1,876 ha 0,33 1,12
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 7,515 ha 1,34 4
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,146 ha 0,03 2
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 0,151 ha 0,03 2
T5.3 Kostřavové trávníky písčin 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 4,291 ha 0,76 2,1
V5 Vegetace parožnatek 3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0,866 ha 0,15 1,86
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 79,246 ha 14,1 1,67
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 0,352 ha 0,06 1
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 27

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Lišejníky Cetraria islandica -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Lišejníky Cladonia verticillata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Plateumaris braccata -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2017
Brouci Prostomis mandibularis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Brouci Selatosomus cruciatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Tenebrio opacus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Houby Inocybe leptophylla -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2012
Lišejníky Xanthoria polycarpa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2014
Lišejníky Cladonia uncialis subsp. biuncialis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Lišejníky Evernia prunastri -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Oxystoma pomonae -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Bagous longitarsis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Lišejníky Hypogymnia tubulosa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Lišejníky Melanelixia subaurifera -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 310

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.