Břehyňský rybník

Novozámecký a Břehyňský rybník

RS03.02
Lokalizace: 50.578217N 14.716781E
Rozloha: 562,140 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, NPR, PO
Nadmořská výška: 272 - 322 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 1,025 ha 0,18 2,03
R2.4 Zrašelinělé půdy s hrotnosemenkou bílou (Rhynchospora alba) 7150 Prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion) 7,172 ha 1,28 1,64
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 5,295 ha 0,94 3,34
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 2,754 ha 0,49 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 32,094 ha 5,71 2,43
V5 Vegetace parožnatek 3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0,866 ha 0,15 1,86
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,146 ha 0,03 2
L10.3 Suchopýrové bory kontinentálních rašelinišť 91D0 Rašelinný les 16,912 ha 3,01 1,06
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 7,515 ha 1,34 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 24,018 ha 4,27 1
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 122,667 ha 21,82 1,89
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 10,570 ha 1,88 2,2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 131,807 ha 23,45 2,55
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 1,876 ha 0,33 1,12
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 6,310 ha 1,12 1,83
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 27

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Lišejníky Cetraria islandica -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Lišejníky Cladonia verticillata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Plateumaris braccata -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2017
Brouci Prostomis mandibularis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Brouci Selatosomus cruciatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Tenebrio opacus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Houby Inocybe leptophylla -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2012
Lišejníky Xanthoria polycarpa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2014
Lišejníky Cladonia uncialis subsp. biuncialis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Lišejníky Evernia prunastri -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Oxystoma pomonae -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Bagous longitarsis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Lišejníky Hypogymnia tubulosa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Lišejníky Melanelixia subaurifera -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 310

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.