Břehyňský rybník

Novozámecký a Břehyňský rybník

RS03.02
Lokalizace: 50.578217N 14.716781E
Rozloha: 562,140 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, NPR, PO
Nadmořská výška: 272 - 322 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,107 ha 0,02 4
L1 Mokřadní olšiny -- -- 22,016 ha 3,92 1,54
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 122,667 ha 21,82 1,89
L10.3 Suchopýrové bory kontinentálních rašelinišť 91D0 Rašelinný les 16,912 ha 3,01 1,06
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 11,106 ha 1,98 2,37
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 0,151 ha 0,03 2
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,146 ha 0,03 2
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 2,754 ha 0,49 4
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 7,515 ha 1,34 4
L8.1A Boreokontinentální bory, lišejníkové porosty na píscích 91T0 Středoevropské lišejníkové bory 0,065 ha 0,01 4
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 32,399 ha 5,76 3,63
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 131,807 ha 23,45 2,55
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 24,018 ha 4,27 1
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 1,876 ha 0,33 1,12
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,169 ha 0,03 1
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 27

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Lišejníky Cetraria islandica -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Lišejníky Cladonia verticillata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Plateumaris braccata -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2017
Brouci Prostomis mandibularis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Brouci Selatosomus cruciatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Tenebrio opacus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Houby Inocybe leptophylla -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2012
Lišejníky Xanthoria polycarpa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2014
Lišejníky Cladonia uncialis subsp. biuncialis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Lišejníky Evernia prunastri -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Oxystoma pomonae -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Bagous longitarsis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Lišejníky Hypogymnia tubulosa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Lišejníky Melanelixia subaurifera -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 310

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.