Břehyňský rybník

Novozámecký a Břehyňský rybník

RS03.02
Lokalizace: 50.578217N 14.716781E
Rozloha: 562,140 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, NPR, PO
Nadmořská výška: 272 - 322 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,107 ha 0,02 4
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 32,399 ha 5,76 3,63
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,316 ha 0,06 2,5
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 5,295 ha 0,94 3,34
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 32,094 ha 5,71 2,43
L1 Mokřadní olšiny -- -- 22,016 ha 3,92 1,54
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 24,018 ha 4,27 1
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 1,876 ha 0,33 1,12
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 7,515 ha 1,34 4
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,146 ha 0,03 2
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 0,151 ha 0,03 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 131,807 ha 23,45 2,55
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 11,106 ha 1,98 2,37
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 1,025 ha 0,18 2,03
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2,114 ha 0,38 4
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 27

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Agrilus betuleti polník březový -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Chaetocnema procerula -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2017
Brouci Bagous longitarsis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Trichius fasciatus zdobenec skvrnitý Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Tenebrio opacus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Brouci Selatosomus cruciatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Rosalia alpina tesařík alpský Kriticky ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2015
Brouci Prostomis mandibularis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Brouci Plateumaris braccata -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2017
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2013
Brouci Oxystoma pomonae -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Oedemera croceicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Brouci Macroplea appendiculata -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Brouci Luperus longicornis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Brouci Lamprodila rutilans -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 310

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.