Záblatské louky

Třeboňské rybníky

RS02.13
Lokalizace: 49.110567N 14.653242E
Rozloha: 179.563 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Stupeň ochrany: CHKO, PR
Nadmořská výška: 436 - 446 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rozsáhlý komplex vlhkých kulturních i přirozených nekosených luk sv. Molinion. Směrem k výtopě rybníka ukázková zonace nízkostébelných rašelinných společenstev sv. Caricion fuscae přes vysoké ostřicové porosty sv. Caricion gracilis a porosty Calamagrostietum canescentis k litorálním rákosovým a orobincovým porostům sv. Phragmition communis. Jeden z posledních zachovalých komplexů mokrých luk na Třeboňsku. Zahrnuje i část rozsáhlé rákosiny Záblatského rybníka a uměle vytvořenou soustavou tůní po borkování rašeliny s cennou vodní vegetací sv. Potamion pusilli, Batrachion aquatilis,Utricularion vulgaris.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 24.051 ha 13.39 2.53
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2.152 ha 1.2 1.41
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 19.278 ha 10.74 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 9.456 ha 5.27 2.47
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 8.556 ha 4.76 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 6.450 ha 3.59 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 50.708 ha 28.24 1.97
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 12.913 ha 7.19 3.77
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 25.933 ha 14.44 2.07
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.832 ha 1.02 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Dytiscus circumcinctus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Haliplus fulvus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Hydaticus aruspex -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Hydaticus continentalis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Ilybius subtilis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Dytiscus circumflexus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2008
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2012
Cévnaté rostliny Utricularia australis bublinatka jižní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
Ptáci Botaurus stellaris bukač velký Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2011
Motýli Neptis rivularis bělopásek tavolníkový Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2008
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2012
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Ohrožený (EN) -- 2010
Ptáci Anas penelope hvízdák eurasijský -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 39

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.