Hliníř

Třeboňské rybníky

RS02.12
Lokalizace: 49.133126N 14.681255E
Rozloha: 107.897 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: CHKO, PP
Nadmořská výška: 414 - 427 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

botanicky významný

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 9.024 ha 8.36 4
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.085 ha 0.08 2
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 0.148 ha 0.14 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 14.181 ha 13.14 3
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1.270 ha 1.18 2.08
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.356 ha 1.26 3.11
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.317 ha 0.29 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.598 ha 1.48 1.49
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 5.192 ha 4.81 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2.871 ha 2.66 2.22
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 2.022 ha 1.87 3.49
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.071 ha 0.07 2
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0.321 ha 0.3 4
R2.4 Zrašelinělé půdy s hrotnosemenkou bílou (Rhynchospora alba) 7150 Prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion) 0.008 ha 0.01 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2009
Cévnaté rostliny Eleocharis ovata bahnička vejčitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2006
Cévnaté rostliny Utricularia ochroleuca bublinatka bledožlutá Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2011
Cévnaté rostliny Utricularia australis bublinatka jižní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Cévnaté rostliny Utricularia minor bublinatka menší -- -- Ohrožený (EN) -- 2010
Cévnaté rostliny Utricularia intermedia bublinatka prostřední Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2011
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2009
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2014
Cévnaté rostliny Rhynchospora alba hrotnosemenka bílá Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2009
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2011
Ptáci Anas strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2009
Ptáci Phalacrocorax carbo kormorán velký -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Cévnaté rostliny Nymphaea candida leknín bělostný Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2011
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 46

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.