Rod

Třeboňské rybníky

RS02.04
Lokalizace: 49.12149N 14.746439E
Rozloha: 37,383 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO, PR
Nadmořská výška: 411 - 413 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Z hlediska kvality litorálních porostů nejzachovalejší rybník v Nadějské soustavě rybníků. Rozsáhlá rákosina a rozlehlé zblochanové a orobincové porosty přecházející do rašeliniště ve výtopě rybníka. Dříve významné hnízdiště vodních ptáků, nyní v důsledku změn hospodaření, především vysoké eutrofizace, početnost např. kachen silně poklesla.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 6,221 ha 16,64 1,43
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1,343 ha 3,59 1,46
V1A Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s voďankou žabí (Hydrocharis morsus-ranae) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,046 ha 0,12 1
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 0,018 ha 0,05 1
L1 Mokřadní olšiny -- -- 2,278 ha 6,09 2,59
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 1,383 ha 3,7 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,133 ha 0,36 2
R2.4 Zrašelinělé půdy s hrotnosemenkou bílou (Rhynchospora alba) 7150 Prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion) 0,181 ha 0,48 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,109 ha 0,29 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2010
Obojživelníci Rana arvalis skokan ostronosý Kriticky ohrožený HD IV Ohrožený (EN) -- 2011
Cévnaté rostliny Stellaria longifolia ptačinec dlouholistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2012
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2012
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Málo dotčený (LC) -- 2012
Cévnaté rostliny Potentilla palustris zábělník bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Mechorosty Sphagnum palustre rašeliník člunkolistý -- HD V -- -- 2014
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Utricularia ochroleuca bublinatka bledožlutá Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Ptáci Ciconia nigra čáp černý Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2014
Mechorosty Sphagnum subsecundum rašeliník jednostranný -- HD V -- -- 2014
Ptáci Falco subbuteo ostříž lesní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Ptáci Lanius collurio ťuhýk obecný Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Vážky Somatochlora flavomaculata lesklice skvrnitá -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 91

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.