Rod

Třeboňské rybníky

RS02.04
Lokalizace: 49.12149N 14.746439E
Rozloha: 37.383 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 411 - 413 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Z hlediska kvality litorálních porostů nejzachovalejší rybník v Nadějské soustavě rybníků. Rozsáhlá rákosina a rozlehlé zblochanové a orobincové porosty přecházející do rašeliniště ve výtopě rybníka. Dříve významné hnízdiště vodních ptáků, nyní v důsledku změn hospodaření, především vysoké eutrofizace, početnost např. kachen silně poklesla.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 0.018 ha 0.05 1
V1A Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s voďankou žabí (Hydrocharis morsus-ranae) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.046 ha 0.12 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.109 ha 0.29 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 2.278 ha 6.09 2.59
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.343 ha 3.59 1.46
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 1.383 ha 3.7 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 6.221 ha 16.64 1.43
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.133 ha 0.36 2
R2.4 Zrašelinělé půdy s hrotnosemenkou bílou (Rhynchospora alba) 7150 Prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion) 0.181 ha 0.48 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Stenus kiesenwetteri -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2001
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2012
Cévnaté rostliny Utricularia ochroleuca bublinatka bledožlutá Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Cévnaté rostliny Utricularia minor bublinatka menší -- -- Ohrožený (EN) -- 2001
Cévnaté rostliny Utricularia intermedia bublinatka prostřední Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2003
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2010
Motýli Neptis rivularis bělopásek tavolníkový Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Rhynchospora alba hrotnosemenka bílá Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2012
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Tadorna tadorna husice liščí -- -- Zranitelný (VU) -- 2008
Ryby a mihule Leuciscus idus jelec jesen Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Thelypteris palustris kapradiník bažinný Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ryby a mihule Carassius gibelio karas stříbřitý -- -- -- BL3 2015
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 69

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.