Horusický rybník

Třeboňské rybníky

RS02.02
Lokalizace: 49.156059N 14.672485E
Rozloha: 387.019 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rybník, klausura
Nadmořská výška: 419 - 425 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Velký hospodářský rybník s úzkými litorálními porosty sv. Phragmition communis, které se rozšiřují jen v Z části (Horusická blata).

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L1 Mokřadní olšiny -- -- 2.550 ha 0.66 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 5.673 ha 1.47 1.89
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 3.895 ha 1.01 2.09
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.063 ha 0.27 3.56
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.293 ha 0.08 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Aphodius niger -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2001
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2007
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2007
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2015
Motýli Neptis rivularis bělopásek tavolníkový Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2008
Motýli Limenitis populi bělopásek topolový Ohrožený -- -- -- 2003
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Ryby a mihule Rhodeus amarus hořavka duhová -- HD II Ohrožený (EN) -- 2005
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Ptáci Tadorna tadorna husice liščí -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Anas penelope hvízdák eurasijský -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Philomachus pugnax jespák bojovný -- BD I -- -- 2013
Ptáci Numenius arquata koliha velká Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2011
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 69

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.