Horusická blata

Třeboňské rybníky

RS02.01
Lokalizace: 49.15895N 14.651397E
Rozloha: 53.346 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 424 - 425 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Komplex vlhkých a mezofilních luk (Caricion fuscae, Molinion, Alopecurion) nad SZ břehem Horusického rybníka, navazující na rozsáhlé litorální zblochanové a rákosové porosty sv. Phragmition communis a pruh vysokých ostřicových porostů Caricion gracilis. Roztroušené bažinné vrbiny (Salicion cinereae), zachovaný fragment cenného minerotofního rašeliniště sv. Eriophorion gracilis.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L1 Mokřadní olšiny -- -- 2.813 ha 5.27 1.15
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 6.494 ha 12.17 1.27
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 4.746 ha 8.9 1.3
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 3.454 ha 6.47 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 7.114 ha 13.34 1.12
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.046 ha 0.09 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2003
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2003
Motýli Neptis rivularis bělopásek tavolníkový Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2003
Motýli Limenitis populi bělopásek topolový Ohrožený -- -- -- 2003
Ryby a mihule Rhodeus amarus hořavka duhová -- HD II Ohrožený (EN) -- 2005
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Ohrožený (EN) -- 2010
Ptáci Milvus migrans luňák hnědý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
Cévnaté rostliny Potentilla palustris mochna bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2006
Cévnaté rostliny Carex disticha ostřice dvouřadá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Carex pseudocyperus ostřice nedošáchor -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2004
Cévnaté rostliny Carex elata ostřice vyvýšená -- -- Ohrožený (EN) -- 2009
Motýli Papilio machaon otakárek fenyklový Ohrožený -- -- -- 2014
Motýli Boloria aquilonaris perleťovec severní -- -- Ohrožený (EN) -- 2001
Cévnaté rostliny Stellaria palustris ptačinec bahenní -- -- Ohrožený (EN) -- 2009
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 24

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.