Spálený luh

Šumavská rašeliniště

RS01.17
Lokalizace: 48.84111N 13.793071E
Rozloha: 75,802 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, NP, PO, PP
Nadmořská výška: 791 - 813 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Údolní vrchoviště v levobřežní části Studené Vltavy, obklopené mokřadním rašelinným bezlesím. Porosty Pinus x pseudopumilio a borovice blatky, rašelinné a podmáčené smrčiny, mokřadní ostřicová společenstva sv. Sphagno-Caricion canescentis a Caricion fuscae, luční spol. sv. Calthion a Molinion.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,028 ha 0,04 2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,041 ha 0,05 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,064 ha 0,08 3
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0,779 ha 1,03 1
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1,432 ha 1,89 4
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 1,576 ha 2,08 1,58
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 2,406 ha 3,17 1,97
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 4,889 ha 6,45 2,96
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 6,144 ha 8,11 2,09
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 7,209 ha 9,51 2,14
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 8,498 ha 11,21 1,12
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 8,713 ha 11,49 2,13
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 11,604 ha 15,31 2,18
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 16,415 ha 21,66 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2020
Cévnaté rostliny Pinus rotundata borovice pyrenejská blatka -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Tetrastes bonasia jeřábek lesní Silně ohrožený ČR, BD II Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Málo dotčený (LC) -- 2020
Cévnaté rostliny Andromeda polifolia kyhanka sivolistá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Motýli Plebejus optilete modrásek stříbroskvrnný -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Motýli Polyommatus amandus modrásek ušlechtilý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Blanokřídlí Formica pratensis mravenec trávní Ohrožený -- -- -- 2019
Motýli Hypenodes humidalis můřička rašelinná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Motýli Lycaena virgaureae ohniváček celíkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 36

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.