Spálený luh

Šumavská rašeliniště

RS01.17
Lokalizace: 48.84111N 13.793071E
Rozloha: 75,802 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, NP, PO, PP
Nadmořská výška: 791 - 813 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Údolní vrchoviště v levobřežní části Studené Vltavy, obklopené mokřadním rašelinným bezlesím. Porosty Pinus x pseudopumilio a borovice blatky, rašelinné a podmáčené smrčiny, mokřadní ostřicová společenstva sv. Sphagno-Caricion canescentis a Caricion fuscae, luční spol. sv. Calthion a Molinion.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 2,406 ha 3,17 1,97
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 1,576 ha 2,08 1,58
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 8,498 ha 11,21 1,12
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0,779 ha 1,03 1
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 6,144 ha 8,11 2,09
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 8,713 ha 11,49 2,13
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 4,889 ha 6,45 2,96
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,041 ha 0,05 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,028 ha 0,04 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 11,604 ha 15,31 2,18
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 7,209 ha 9,51 2,14
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,064 ha 0,08 3
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 16,415 ha 21,66 4
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1,432 ha 1,89 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Motýli Coenophila subrosea osenice rašelinná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Mechorosty Sphagnum teres rašeliník oblý -- HD V -- -- 2012
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Motýli Lycaena virgaureae ohniváček celíkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Motýli Lasiommata maera okáč ječmínkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Motýli Hypenodes humidalis můřička rašelinná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2019
Motýli Celaena haworthii šedavka mokřadní -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Motýli Callophrys rubi ostruháček ostružinový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Boloria selene perleťovec dvanáctitečný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Mechorosty Sphagnum squarrosum rašeliník kostrbatý -- HD V -- -- 2012
Motýli Polyommatus amandus modrásek ušlechtilý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Mechorosty Sphagnum russowii rašeliník statný -- HD V -- -- 2012
Mechorosty Sphagnum riparium rašeliník pobřežní -- HD V -- -- 2012
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 36

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.