Žďárecká slať

Šumavská rašeliniště

RS01.08
Lokalizace: 48.941998N 13.638944E
Rozloha: 69.237 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: NP, PP
Nadmořská výška: 980 - 1000 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Horské vrchoviště se souvislými “klečovými“ porosty (Sphagno magellanici-Pinetum mugo) s přechody k podmáčeným rašelinným smrčinám na okrajích. V laggu a podél potoka v západní části ostřicová společenstva sv. Sphagno-Caricion canescentis, ve šlencích Leuco-Scheuchzerion. Směrem na jih a jihozápad navazují cenné rozsáhlé rašelinné louky (Caricion fuscae) a nevyužívané pastviny (Polygono-Trisetion, Violion caninae).

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 2.380 ha 3.44 1.39
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 2.827 ha 4.08 1.5
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 4.241 ha 6.13 2
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 3.441 ha 4.97 1.23
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 2.445 ha 3.53 2.37
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 14.480 ha 20.91 2.7
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 11.983 ha 17.31 1.35
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 5.927 ha 8.56 2.53
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 2.342 ha 3.38 2
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0.059 ha 0.09 1
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 15.586 ha 22.51 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2014
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2014
Cévnaté rostliny Luzula sudetica bika sudetská -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Betula carpatica bříza karpatská -- -- Chybí údaje (DD) -- 2014
Cévnaté rostliny Betula nana bříza trpasličí Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Cévnaté rostliny Knautia dipsacifolia chrastavec lesní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Scorzonera humilis hadí mord nízký -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Abies alba jedle bělokorá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Doronicum austriacum kamzičník rakouský Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Andromeda polifolia kyhanka sivolistá Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Potentilla palustris mochna bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Aconitum plicatum oměj šalamounek Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2003
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 28