Černohorská slať

Šumavská rašeliniště

RS01.04
Lokalizace: 48.993542N 13.534687E
Rozloha: 333.830 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: NP
Nadmořská výška: 1099 - 1216 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Horské rozvodnicové “klečové“ vrchoviště (rozvodí Vydry a Vltavy) s porosty as. Sphagno magellanici-Pinetum mugo, v laggu a šlencích společenstva sv. Leuco-Scheuchzerion a Sphagno-Caricion canescentis, navazují laggové podmáčené smrčiny Mastigobryo-Piceetum.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 83.735 ha 25.08 2.68
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.020 ha 0.01 1
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 0.889 ha 0.27 1.18
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 117.635 ha 35.24 1.93
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 5.403 ha 1.62 1.65
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 87.526 ha 26.22 1.3
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0.002 ha -- 1
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 10.696 ha 3.2 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2012
Cévnaté rostliny Luzula sudetica bika sudetská -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Scheuchzeria palustris blatnice bahenní Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2010
Cévnaté rostliny Listera cordata bradáček srdčitý Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2010
Ptáci Picoides tridactylus datlík tříprstý Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2013
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Gentiana pannonica hořec panonský Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2010
Cévnaté rostliny Moneses uniflora jednokvítek velekvětý Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Cévnaté rostliny Hieracium aurantiacum jestřábník oranžový -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Doronicum austriacum kamzičník rakouský Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Andromeda polifolia kyhanka sivolistá Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Carex limosa ostřice bažinná Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2010
Cévnaté rostliny Carex pauciflora ostřice chudokvětá -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 33

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.