Tůň v lomu Tasovice

R.ZN.10
Lokalizace: 48.821836N 16.153703E
Rozloha: 26,406 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Stupeň ochrany: EVL
Nadmořská výška: 197 - 225 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Lomy a závrty na Kraví hoře, několik tůněk o rozloze cca 25 m2. Významná lokalita obojživelníků, naleziště pravděpodobně nového druhu obojživelníka pro ČR – Triturus carnifex. Tahová zastávka bahňáků.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,002 ha 0,01 4
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens) 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0,003 ha 0,01 4
T4.1 Suché bylinné lemy -- -- 0,164 ha 0,62 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,989 ha 3,74 1,02
T3.3D Úzkolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,058 ha 0,22 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Blanokřídlí Andrena hypopolia -- -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2008
Blanokřídlí Hedychridium krajniki -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2008
Blanokřídlí Bembecinus hungaricus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2008
Ostatní helminti Filinia cornuta -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Ostatní helminti Lecane stenroosi -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Brouci Cybister lateralimarginalis -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
Blanokřídlí Tachysphex helveticus -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2008
Blanokřídlí Tachyagetes filicornis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2008
Blanokřídlí Pompilus cinereus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2008
Blanokřídlí Oxybelus variegatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2008
Blanokřídlí Nysson dimidiatus -- -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2008
Blanokřídlí Nomioides minutissimus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2008
Blanokřídlí Hedychridium jucundum -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2008
Blanokřídlí Hedychridium femoratum -- -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2008
Blanokřídlí Harpactus lunatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2008
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 94

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.