Tůň v lomu Tasovice

R.ZN.10
Lokalizace: 48.821836N 16.153703E
Rozloha: 26,406 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Stupeň ochrany: EVL
Nadmořská výška: 197 - 225 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Lomy a závrty na Kraví hoře, několik tůněk o rozloze cca 25 m2. Významná lokalita obojživelníků, naleziště pravděpodobně nového druhu obojživelníka pro ČR – Triturus carnifex. Tahová zastávka bahňáků.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,002 ha 0,01 4
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (<i>Festuca pallens</i>) 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0,003 ha 0,01 4
T4.1 Suché bylinné lemy -- -- 0,164 ha 0,62 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,989 ha 3,74 1,02
T3.3D Úzkolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,058 ha 0,22 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Vířníci Filinia cornuta -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2011
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Conium maculatum bolehlav plamatý -- -- -- BL3 2011
Cévnaté rostliny Filago arvensis bělolist rolní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Echinops sphaerocephalus bělotrn kulatohlavý -- -- -- BL2 2011
Ptáci Oenanthe oenanthe bělořit šedý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Verbascum phoeniceum divizna brunátná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2011
Cévnaté rostliny Scorzonera cana hadí mord šedý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Adonis aestivalis hlaváček letní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2 2011
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Anthriscus caucalis kerblík obecný -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Savci Oryctolagus cuniculus králík divoký -- -- Nevyhodnocený (NE) -- 2014
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 60

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.