Dyje u Podhradí nad Dyjí

R.ZN.09
Lokalizace: 48.891054N 15.660101E
Rozloha: 72,392 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Stupeň ochrany: EVL, PR
Nadmořská výška: 346 - 416 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Tok řeky Dyje od státní hranice po jez v obci Podhradí nad Dyjí. Horní cca 2/3 úseku tvoří přirozené říční koryto s několika meandry, s vyvinutými štěrkovými lavicemi a relativně velkým spádem. Dolní část úseku nad jezem v Podhradí n. D. je hlubší a klidnější. Jsou zachována společenstva pobřežních chrasticových rákosin, břehový porost je tvořen pásem dřevinné vegetace (vrba, topol, olše) s fragmentárně zachovalým lužním podrostem. Úsek je významný zejména jako zbytek typického parmového pásma Dyje s pestrou rybí obsádkou a zachovalými bentickými společenstvy. Lokalita je v současnosti ohrožena výstavbou malé vodní elektrárny.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.4 Říční rákosiny -- -- 1,173 ha 1,62 3,61
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0,342 ha 0,47 1
S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin 8210 Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů 0,170 ha 0,24 1
První 1 2 Zobrazeno: 15 - 18

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Agrilus ater -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Lamia textor -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Agrilus cyanescens -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Wanachia triguttata -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Saphanus piceus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Saperda octopunctata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Neatus picipes -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Protaetia affinis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Dicerca berolinensis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Aromia moschata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Agrilus pratensis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Anthaxia fulgurans -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Dicerca alni -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Měkkýši Viviparus viviparus bahenka pruhovaná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Cyclamen purpurascens brambořík nachový Ohrožený -- -- -- 2014
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 77

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.