Šumické rybníky

R.ZN.08
Lokalizace: 48.980955N 16.467868E
Rozloha: 63,791 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL, PR
Nadmořská výška: 195 - 201 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 23,582 ha 36,97 3
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 6,606 ha 10,36 2,94
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1,162 ha 1,82 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Agonum lugens -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Brouci Laccophilus poecilus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Brouci Berosus frontifoveatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Brouci Oodes gracilis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Brouci Oedemera croceicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Brouci Limnoxenus niger -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Pleurophorus caesus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Brouci Ilybius subtilis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Hydraena paganetti -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Brouci Hydrovatus cuspidatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Hyoscyamus niger blín černý pravý -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2010
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2010
Ptáci Ixobrychus minutus bukáček malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2010
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 98

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.