Oleksovická bažina

R.ZN.05
Lokalizace: 48.927641N 16.262512E
Rozloha: 113,271 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PP, EVL
Nadmořská výška: 206 - 238 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Část toku potoka Skaličky obklopená rozsáhlou terrestrickou rákosinou a navazující rybník.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 21,696 ha 19,15 3,47
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 34,896 ha 30,81 1,27

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Pseudocistela ceramboides hrotnatec tesaříkovitý -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Brouci Mycetochara humeralis hubojed dvouskvrnný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Tadorna tadorna husice liščí -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Ptáci Mareca penelope hvízdák eurasijský -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2015
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2 2012
Ptáci Numenius arquata koliha velká Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Cévnaté rostliny Telekia speciosa kolotočník ozdobný -- -- -- BL2 2012
Ptáci Platalea leucorodia kolpík bílý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Ptáci Motacilla citreola konipas citronový -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2014
Ptáci Mareca strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Jynx torquilla krutihlav obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Palorus depressus kružec stlačený -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
První 1 2 3 4 5 6 7 8 Poslední Zobrazeno: 45 - 60 z 136

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.