Oleksovická bažina

R.ZN.05
Lokalizace: 48.927641N 16.262512E
Rozloha: 113,271 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PP, EVL
Nadmořská výška: 206 - 238 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Část toku potoka Skaličky obklopená rozsáhlou terrestrickou rákosinou a navazující rybník.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 34,896 ha 30,81 1,27
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 21,696 ha 19,15 3,47

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Dryobates minor strakapoud malý -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Pandion haliaetus orlovec říční Kriticky ohrožený BD I -- -- 2015
Ptáci Gallinula chloropus slípka zelenonohá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Netopýři Plecotus auritus netopýr ušatý Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Ryby a mihule Pseudorasbora parva střevlička východní -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL3, 1143/2014 2015
Ryby a mihule Misgurnus fossilis piskoř pruhovaný Ohrožený HD II Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Ciconia ciconia čáp bílý Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Netopýři Myotis daubentonii netopýr vodní Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Ptáci Larus canus racek bouřní -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2016
Brouci Ceutorhynchus granulicollis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Acrocephalus arundinaceus rákosník velký Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Brouci Mycetophagus piceus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ortopteroidní hmyz Mantis religiosa kudlanka nábožná Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Brouci Agrilus convexicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Brouci Mycetophagus multipunctatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
První 1 2 3 4 5 6 7 8 Poslední Zobrazeno: 45 - 60 z 136

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.