Oleksovická bažina

R.ZN.05
Lokalizace: 48.927641N 16.262512E
Rozloha: 113,271 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PP, EVL
Nadmořská výška: 206 - 238 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Část toku potoka Skaličky obklopená rozsáhlou terrestrickou rákosinou a navazující rybník.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 34,896 ha 30,81 1,27
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 21,696 ha 19,15 3,47

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2012
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2012
Netopýři Eptesicus serotinus netopýr večerní Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Cévnaté rostliny Solidago canadensis zlatobýl kanadský -- -- -- BL2 2012
Cévnaté rostliny Telekia speciosa kolotočník ozdobný -- -- -- BL2 2012
Netopýři Barbastella barbastellus netopýr černý Kriticky ohrožený HD II, HD IV -- -- 2015
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2019
Ptáci Branta leucopsis berneška bělolící -- BD I -- -- 2019
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2014
Ryby a mihule Cobitis sp. -- -- HD II -- -- 2013
Ptáci Tringa glareola vodouš bahenní -- BD I -- -- 2019
Ptáci Pandion haliaetus orlovec říční Kriticky ohrožený BD I -- -- 2015
Netopýři Plecotus sp. -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Netopýři Myotis bechsteinii netopýr velkouchý Silně ohrožený HD II, HD IV Chybí údaje (DD) -- 2015
Brouci Neoplinthus tigratus porculus -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2017
První 1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 15 - 30 z 136

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.