Oleksovická bažina

R.ZN.05
Lokalizace: 48.927641N 16.262512E
Rozloha: 113,271 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PP, EVL
Nadmořská výška: 206 - 238 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Část toku potoka Skaličky obklopená rozsáhlou terrestrickou rákosinou a navazující rybník.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 34,896 ha 30,81 1,27
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 21,696 ha 19,15 3,47

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Verbascum phoeniceum divizna brunátná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Centaurium pulchellum zeměžluč spanilá -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Cévnaté rostliny Eragrostis minor milička menší -- -- -- GL 2011
Cévnaté rostliny Echinops sphaerocephalus bělotrn kulatohlavý -- -- -- BL2 2011
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3 2011
Cévnaté rostliny Cytisus scoparius janovec metlatý -- -- -- BL2 2011
Cévnaté rostliny Cucubalus baccifer nadmutice bobulnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Conium maculatum bolehlav plamatý -- -- -- BL3 2011
Cévnaté rostliny Chamaecytisus austriacus čilimník rakouský -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Carex supina ostřice drobná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Berula erecta potočník vzpřímený -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Carex secalina ostřice žitná Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2011
Cévnaté rostliny Carduus nutans bodlák nicí -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Cannabis ruderalis konopí rumištní -- -- -- BL3 2011
Cévnaté rostliny Butomus umbellatus šmel okoličnatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 169

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.