Oleksovická bažina

R.ZN.05
Lokalizace: 48.927641N 16.262512E
Rozloha: 113,271 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PP, EVL
Nadmořská výška: 206 - 238 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Část toku potoka Skaličky obklopená rozsáhlou terrestrickou rákosinou a navazující rybník.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 34,896 ha 30,81 1,27
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 21,696 ha 19,15 3,47

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Acupalpus luteatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Stipa capillata kavyl vláskovitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Tadorna tadorna husice liščí -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Ptáci Luscinia megarhynchos slavík obecný Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Tringa ochropus vodouš kropenatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Tringa totanus vodouš rudonohý Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Ptáci Vanellus vanellus čejka chocholatá -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Agabus striolatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Mareca penelope hvízdák eurasijský -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2015
Ptáci Mareca strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Motýli Sedina buettneri rákosnice pozdní -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Verbascum phoeniceum divizna brunátná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Telekia speciosa kolotočník ozdobný -- -- -- BL2 2012
Cévnaté rostliny Solidago gigantea zlatobýl obrovský -- -- -- BL2 2011
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 169

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.