Hevlínské jezero

R.ZN.01
Lokalizace: 48.764753N 16.355425E
Rozloha: 14,509 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Lom, štěrkovna, pískovna
Stupeň ochrany: EVL, PP
Nadmořská výška: 181 - 182 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rozsáhlá rákosina s volnými vodními plochami a porosty vrb.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1,054 ha 7,27 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 1,199 ha 8,26 2,49
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 6,719 ha 46,31 2
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,395 ha 2,72 2
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1,165 ha 8,03 3

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2 2011
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2011
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Corvus corone vrána černá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2018
Cévnaté rostliny Veronica catenata rozrazil pobřežní -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Cévnaté rostliny Veronica anagalloides rozrazil bažinný -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Cévnaté rostliny Verbascum blattaria divizna švábovitá -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Cévnaté rostliny Thalictrum lucidum žluťucha lesklá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Amaranthus powellii laskavec zelenoklasý -- -- -- BL3 2011
Cévnaté rostliny Tetragonolobus maritimus ledenec přímořský -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Solidago gigantea zlatobýl obrovský -- -- -- BL2 2011
Cévnaté rostliny Silene noctiflora silenka noční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Schoenoplectus tabernaemontani skřípinec Tabernaemontanův -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2014
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 55

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.