Nad dolní hospodou

R.VS.16
Lokalizace: 49.365332N 17.881487E
Rozloha: 19,696 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Nadmořská výška: 379 - 473 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Svahové prameniště uhličitanových vod s tvorbou pěnovce.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,014 ha 0,07 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 3,393 ha 17,23 2,58
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,014 ha 0,07 2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0,150 ha 0,76 3,28
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0,172 ha 0,87 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 3,596 ha 18,26 3,81
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,385 ha 1,96 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 1,494 ha 7,59 3,3
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,929 ha 4,71 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Valeriana simplicifolia kozlík celolistý -- -- Zranitelný (VU) -- 2003
Cévnaté rostliny Aquilegia vulgaris orlíček obecný -- -- Zranitelný (VU) -- 2003
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2003

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.