Lúčky – Roveňky

R.VS.13
Lokalizace: 49.384584N 17.999026E
Rozloha: 8,644 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Stupeň ochrany: PP
Nadmořská výška: 427 - 574 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Svahová prameniště.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,351 ha 4,07 1
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,003 ha 0,03 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2,007 ha 23,22 3,07
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,277 ha 3,2 3
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2,135 ha 24,7 1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1,496 ha 17,31 3

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.