U Kaštánku

R.UO.05
Lokalizace: 49.914506N 16.538585E
Rozloha: 32,894 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: PP
Nadmořská výška: 381 - 400 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Mokřady a rašeliniště v pramenné oblasti přítoku Rudoltického potoka u obce Ostrov.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1,223 ha 3,72 2,5
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 2,104 ha 6,4 2,5
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 7,337 ha 22,31 2,06
R2.1 Vápnitá slatiniště 7230 Zásaditá slatiniště 1,260 ha 3,83 2,5
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 10,176 ha 30,94 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2008
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2008
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2009
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Cévnaté rostliny Arctium nemorosum lopuch hajní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2005
Cévnaté rostliny Potentilla palustris mochna bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Cévnaté rostliny Carex davalliana ostřice Davallova Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2011
Cévnaté rostliny Carex paniculata ostřice latnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Motýli Papilio machaon otakárek fenyklový Ohrožený -- -- -- 2008
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2003
Mechorosty Sphagnum palustre rašeliník člunkolistý -- HD V -- -- 2013
Cévnaté rostliny Parnassia palustris tolije bahenní Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2009
Cévnaté rostliny Salix pentandra vrba pětimužná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Salix rosmarinifolia vrba rozmarýnolistá -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Mechorosty Campylium stellatum zelenka hvězdovitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.