Lom Rasová

R.UH.03
Lokalizace: 48.976044N 17.811438E
Rozloha: 6,513 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Lom, štěrkovna, pískovna
Stupeň ochrany: CHKO, PP
Nadmořská výška: 538 - 550 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Opuštěný pískovcový lom s proměnlivou výškou vodní hladiny.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,125 ha 1,92 2,63
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,279 ha 4,28 1
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,185 ha 2,84 2
V5 Vegetace parožnatek 3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0,186 ha 2,85 4
T3.4C Širokolisté suché trávníky, porosty s význačným výskytem vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,279 ha 4,28 3

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Coptocephala rubicunda -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Cévnaté rostliny Leonurus cardiaca buřina srdečník pravá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Houby Lentinus suavissimus houževnatec vonný -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Gentianopsis ciliata hořec brvitý -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Pyrola rotundifolia hruštička okrouhlolistá -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2016
Cévnaté rostliny Epipactis palustris kruštík bahenní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Obojživelníci Bombina variegata kuňka žlutobřichá Silně ohrožený HD II, HD IV Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Houby Clavaria acuta kyjanka špičatá -- -- Chybí údaje (DD) -- 2015
Cévnaté rostliny Lilium martagon lilie zlatohlavá Ohrožený -- -- -- 2016
Houby Sarcodon scabrosus lošák hořký -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Brouci Meloe violaceus majka fialová Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2011
Cévnaté rostliny Inula hirta oman srstnatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 48

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.