Louky u Bílých Poličan

R.TU.01
Lokalizace: 50.39801N 15.729702E
Rozloha: 29.618 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Nadmořská výška: 296 - 342 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rašelinné a slatinné louky u rybníka.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 4.250 ha 14.35 3.02
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.293 ha 0.99 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.349 ha 1.18 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 1.377 ha 4.65 1.3
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 3.628 ha 12.25 2.1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 6.617 ha 22.34 1.49

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Centaurea pseudophrygia -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Ryby a mihule Thymallus thymallus lipan podhorní -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2004
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2009
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2009
Cévnaté rostliny Symphoricarpos albus pámelník bílý -- -- -- BL2 2009
Ryby a mihule Pseudorasbora parva střevlička východní -- -- -- BL3, 1143/2014 2004
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2009
Cévnaté rostliny Trollius altissimus upolín nejvyšší Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2002
Cévnaté rostliny Thalictrum lucidum žluťucha lesklá -- -- Zranitelný (VU) -- 2002

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.