Rokytná

R.TR.06
Lokalizace: 49.078564N 16.371856E
Rozloha: 534,913 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Stupeň ochrany: EVL, NPR, PP, PR
Nadmořská výška: 228 - 443 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,749 ha 0,14 2,16
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,069 ha 0,01 1,05
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 3,082 ha 0,58 3
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0,038 ha 0,01 2,19
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0,034 ha 0,01 3,86
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 10,540 ha 1,97 3,92
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 5,931 ha 1,11 3,49
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 2,364 ha 0,44 1,97
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,118 ha 0,02 4
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0,075 ha 0,01 2,78
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 49,723 ha 9,3 2,43
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0,478 ha 0,09 1,77
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 2,463 ha 0,46 2,13
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 8,921 ha 1,67 2,73
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 4,896 ha 0,92 1,79
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 32

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Lišejníky Cladonia foliacea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Lišejníky Cladonia cervicornis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Lišejníky Botryolepraria lesdainii -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Lišejníky Bacidia rosella -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Lišejníky Bacidia fraxinea -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Lišejníky Toninia candida -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Lišejníky Toninia diffracta -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Trox cadaverinus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Bothrideres bipunctatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Brouci Semanotus undatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Cyanostolus aeneus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Amara lucida -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Brouci Ampedus elegantulus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Anthaxia semicuprea -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Měkkýši Viviparus acerosus bahenka uherská -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
První 1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 15 - 30 z 179

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.