Údolí Oslavy a Chvojnice

R.TR.02
Lokalizace: 49.154864N 16.170234E
Rozloha: 271,919 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Stupeň ochrany: EVL, PR
Nadmořská výška: 240 - 419 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Jedny z posledních přirozeně meandrujících toků v českých zemích. Rozdílnost podloží způsobila velkou rozmanitost v utváření údolí (úzké kaňony, menší náplavové louky, tzv. čertovy ocasy). Geologická pestrost a geomorfologický fenomén podmiňují neobyčejné druhové bohatství jak rostlin, tak živočichů.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,523 ha 0,19 2
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 4,780 ha 1,76 2,1
T4.1 Suché bylinné lemy -- -- 0,104 ha 0,04 1,84
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,153 ha 0,06 2
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 4,026 ha 1,48 2,31
S1.5 Křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum) -- -- 0,371 ha 0,14 1
S1.3 Vysokostébelné trávníky skalních terásek -- -- 0,763 ha 0,28 1
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,262 ha 0,1 1,79
M1.4 Říční rákosiny -- -- 14,514 ha 5,34 2,52
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0,112 ha 0,04 1
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 37,953 ha 13,96 3
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 1,770 ha 0,65 1,51
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 3,079 ha 1,13 1
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,922 ha 0,34 2
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 1,206 ha 0,44 1,18
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 28

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Hierochloë australis tomkovice jižní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Medicago minima tolice nejmenší -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Aromia moschata tesařík pižmový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Aurinia saxatilis subsp. arduini tařice skalní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Cicindela campestris svižník polní Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Lappula semicincta strošek polopásý -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
Cévnaté rostliny Melica picta strdivka zbarvená -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Melica ciliata strdivka brvitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Dendrocoptes medius strakapoud prostřední Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Dryobates minor strakapoud malý -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Tephroseris integrifolia starček celolistý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2013
Cévnaté rostliny Serratula tinctoria srpice barvířská -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Galanthus nivalis sněženka podsněžník Ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Gallinula chloropus slípka zelenonohá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Harmonia axyridis slunéčko východní -- -- -- BL3 2019
První 1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 30 - 45 z 231

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.