Křížový kámen

R.TC.10
Lokalizace: 49.74989N 12.408809E
Rozloha: 24,346 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: CHKO, PR
Nadmořská výška: 800 - 842 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Podmáčená smrčina na rašelině, 9 km Z obce Lesná.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 4,644 ha 19,07 1,95
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,026 ha 0,11 1
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 11,119 ha 45,67 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2018
Cévnaté rostliny Hieracium aurantiacum chlupáček oranžový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Pyrola minor hruštička menší -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Chrysosplenium oppositifolium mokrýš vstřícnolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2018
Cévnaté rostliny Lycopodium annotinum plavuň pučivá Ohrožený HD V -- -- 2018
Cévnaté rostliny Lycopodium clavatum plavuň vidlačka -- HD V -- -- 2018
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2018
Mechorosty Sphagnum squarrosum rašeliník kostrbatý -- HD V -- -- 2018
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2018
Mechorosty Sphagnum teres rašeliník oblý -- HD V -- -- 2018
Mechorosty Sphagnum flexuosum rašeliník odchylný -- HD V -- -- 2018
Mechorosty Sphagnum riparium rašeliník pobřežní -- HD V -- -- 2018
Mechorosty Sphagnum magellanicum rašeliník prostřední -- HD V -- -- 2018
Mechorosty Sphagnum russowii rašeliník statný -- HD V -- -- 2018
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 18

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.