Jezírka u Rozvadova

R.TC.05
Lokalizace: 49.624037N 12.542742E
Rozloha: 41,384 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: CHKO, PR
Nadmořská výška: 482 - 503 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Lokalitu tvoří smrkový lesní porost s třemi rašelinnými jezírky, z nichž největší má rozlohu asi 3 ha. Okraje jezírek jsou lemovány souvislým kobercem rašeliníku, zabíhajícím nepravidelně jazykovitě do tůní. Na něm je vytvořeno zajímavé rostlinné společenstvo fytocenologicky patřící do svazu Sphagnion medii.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 28,045 ha 67,77 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,496 ha 1,2 1,56
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 0,031 ha 0,07 1
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 0,329 ha 0,8 2
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 4,950 ha 11,96 3

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Lišejníky Imshaugia aleurites -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Lišejníky Pseudevernia furfuracea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Lišejníky Flavoparmelia caperata -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Lišejníky Chaenotheca brachypoda -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Lišejníky Calicium pinastri -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Lišejníky Fellhanera bouteillei -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Lišejníky Calicium trabinellum -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Lišejníky Calicium salicinum -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Lišejníky Chaenotheca chlorella -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Lišejníky Chaenotheca chrysocephala -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Lišejníky Chaenotheca trichialis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Lišejníky Chaenotheca xyloxena -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Lišejníky Cladonia grayi -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Utricularia minor bublinatka menší -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2015
První 1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 15 - 30 z 55

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.