Jezírka u Rozvadova

R.TC.05
Lokalizace: 49.624037N 12.542742E
Rozloha: 41,384 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: CHKO, PR
Nadmořská výška: 482 - 503 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Lokalitu tvoří smrkový lesní porost s třemi rašelinnými jezírky, z nichž největší má rozlohu asi 3 ha. Okraje jezírek jsou lemovány souvislým kobercem rašeliníku, zabíhajícím nepravidelně jazykovitě do tůní. Na něm je vytvořeno zajímavé rostlinné společenstvo fytocenologicky patřící do svazu Sphagnion medii.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 28,045 ha 67,77 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,496 ha 1,2 1,56
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 0,031 ha 0,07 1
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 0,329 ha 0,8 2
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 4,950 ha 11,96 3

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Vážky Somatochlora arctica lesklice severská -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Mechorosty Sphagnum capillifolium rašeliník ostrolistý -- HD V -- -- 2015
Lišejníky Palicella filamentosa -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Lišejníky Platismatia glauca -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Lišejníky Pycnora sorophora -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Lišejníky Tuckermannopsis chlorophylla -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Lišejníky Usnea barbata -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Lišejníky Usnea dasopoga -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Lišejníky Vulpicida pinastri -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2015
Lišejníky Melanelixia subaurifera -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Mechorosty Sphagnum flexuosum rašeliník odchylný -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2015
Motýli Boloria selene perleťovec dvanáctitečný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 55

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.