Podkovák

R.TC.02
Lokalizace: 49.736509N 12.522876E
Rozloha: 26,657 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: CHKO, PR
Nadmořská výška: 684 - 709 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Lesní rašeliniště se souvislým porostem borovice blatky. Má význam jako doklad charakteru rašelinišť Českého lesa. Leží v mělké miskovité sníženině, která umožnila zadržení vody a vznik rašeliniště. Obklopena je běžnými hospodářskými lesy. Na jižní straně jsou to porosty smrkové, na severní straně borové. Vlastní rašeliniště je porostlé několik metrů vysokým řidším porostem borovice blatky s bohatým bylinným podrostem. Středem PR prochází cesta dělící území na východní a západní polovinu. V nejzazším cípu východní poloviny a v jižní části západní poloviny dochází ve větší míře k zmlazování smrků, které mnohde již dorostly stejné výše jako blatka. Porost zde proto tvoří nepropustné houštiny.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L10.4 Blatkové bory 91D0 Rašelinný les 3,963 ha 14,87 1,33
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 17,386 ha 65,22 1,2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Pinus rotundata borovice pyrenejská blatka -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2018
Ptáci Glaucidium passerinum kulíšek nejmenší Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2010
Cévnaté rostliny Andromeda polifolia kyhanka sivolistá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Mechorosty Tayloria tenuis mrvenka štíhlá -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2018
Mechorosty Sphagnum fuscum rašeliník hnědý -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2018
Mechorosty Sphagnum flexuosum rašeliník odchylný -- HD V -- -- 2018
Mechorosty Sphagnum capillifolium rašeliník ostrolistý -- HD V -- -- 2018
Mechorosty Sphagnum magellanicum rašeliník prostřední -- HD V -- -- 2018
Mechorosty Sphagnum russowii rašeliník statný -- HD V -- -- 2018
Mechorosty Sphagnum rubellum rašeliník červený -- HD V -- -- 2018
Mechorosty Sphagnum palustre rašeliník člunkolistý -- HD V -- -- 2018
Cévnaté rostliny Ledum palustre rojovník bahenní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 17

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.