Mělký rybník

R.TC.01
Lokalizace: 49.741435N 12.712618E
Rozloha: 34,690 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 494 - 499 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Typický eutrofní rybník, charakteristický pro oblast Tachovské brázdy, s relativně dobře zachovanými příbřežními porosty zatopených bahenních rostlin. Ploché, v zadní části velmi členité břehy. Západní a jižní břeh je lemován rozsáhlými porosty ostřic, skřípince a sítin. Západní břeh vybíhá v několik úzkých poloostrovů, mezi nimiž jsou hustě zarostlé široké zátoky. Zastoupena společenstva Caricetum vesicariae, Epilobio-Juncetum effusi, Phalaridetum arundinaceae, Polygalo-Nardetum, Scirpetum sylvatici, porosty s dominancí vrby popelavé a metlice trsnaté.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 12,520 ha 36,09 3
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 3,056 ha 8,81 1,37
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 3,935 ha 11,34 1,43

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Potentilla palustris zábělník bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Corvus corone vrána černá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Tringa glareola vodouš bahenní -- BD I -- -- 2014
Ptáci Tadorna tadorna husice liščí -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Mergellus albellus morčák malý -- BD I -- -- 2012
Ptáci Mareca penelope hvízdák eurasijský -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2015
Ptáci Chroicocephalus ridibundus racek chechtavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Stellaria palustris ptačinec bahenní -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2015
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Vanellus vanellus čejka chocholatá -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 50

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.