Borkovická blata

R.TA.01
Lokalizace: 49.238945N 14.622505E
Rozloha: 118,547 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Kanál, stoka, příkop
Stupeň ochrany: EVL, PP, PR
Nadmořská výška: 424 - 425 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Plošně rozsáhlý zachovaný zbytek blatkových borů (as. Pino rotundatae-Sphagnetum) s částečně dochovanou zonací přes rašelinné bory (as. Vaccinio uliginosi-Pinetum) k podmáčeným smrčinám na severozápadním okraji rašeliniště. Východní část na kdysi ručně borkované ploše s cennými společenstvy rašelinného bezlesí (as. Sphagnion medii, Sphagno-Caricion canescentis). Na jihozápadní straně dochovaných blatkových borů přiléhají plochy po skončené strojní těžbě rašeliny, jejichž část v posledních letech velmi dobře regeneruje a vznikají zde přirozené mokřady s otevřenými vodními plochami, s porosty ostřic a rákosu, na otevřených vlhkých plochách rašeliny s nezapojenou vegetací se masově vyskytuje rosnatka okrouhlolistá.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L10.4 Blatkové bory 91D0 Rašelinný les 28,421 ha 23,97 2,89
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 18,371 ha 15,5 1,91
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,037 ha 0,03 2
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0,413 ha 0,35 1,1
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,334 ha 0,28 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 1,904 ha 1,61 2,5
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,020 ha 0,02 1
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 26,729 ha 22,55 2,57
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,142 ha 0,12 1,04
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0,219 ha 0,18 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0,013 ha 0,01 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 2,529 ha 2,13 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1,156 ha 0,98 3

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2013
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2013
Motýli Lithophane lamda dřevobarvec vlochyňový -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Orthilia secunda hruštice jednostranná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Pyrola minor hruštička menší -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Sisymbrium loeselii hulevník Loeselův -- -- -- GL 2013
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Juniperus communis subsp. communis jalovec obecný pravý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Galega officinalis jestřabina lékařská -- -- Téměř ohrožený (NT) BL2 2013
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2012
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3 2013
Ptáci Asio flammeus kalous pustovka Silně ohrožený BD I Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2015
První 1 2 3 4 5 6 7 Poslední Zobrazeno: 30 - 45 z 168

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.