Borkovická blata

R.TA.01
Lokalizace: 49.238945N 14.622505E
Rozloha: 118,547 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Kanál, stoka, příkop
Stupeň ochrany: EVL, PP, PR
Nadmořská výška: 424 - 425 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Plošně rozsáhlý zachovaný zbytek blatkových borů (as. Pino rotundatae-Sphagnetum) s částečně dochovanou zonací přes rašelinné bory (as. Vaccinio uliginosi-Pinetum) k podmáčeným smrčinám na severozápadním okraji rašeliniště. Východní část na kdysi ručně borkované ploše s cennými společenstvy rašelinného bezlesí (as. Sphagnion medii, Sphagno-Caricion canescentis). Na jihozápadní straně dochovaných blatkových borů přiléhají plochy po skončené strojní těžbě rašeliny, jejichž část v posledních letech velmi dobře regeneruje a vznikají zde přirozené mokřady s otevřenými vodními plochami, s porosty ostřic a rákosu, na otevřených vlhkých plochách rašeliny s nezapojenou vegetací se masově vyskytuje rosnatka okrouhlolistá.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0,013 ha 0,01 4
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,020 ha 0,02 1
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,037 ha 0,03 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,142 ha 0,12 1,04
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0,219 ha 0,18 2
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,334 ha 0,28 1
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0,413 ha 0,35 1,1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1,156 ha 0,98 3
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 1,904 ha 1,61 2,5
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 2,529 ha 2,13 1
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 18,371 ha 15,5 1,91
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 26,729 ha 22,55 2,57
L10.4 Blatkové bory 91D0 Rašelinný les 28,421 ha 23,97 2,89

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Bidessus grossepunctatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Hydrophilus aterrimus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Cerapheles terminatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2014
Brouci Sphaeroderma rubidum -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Brouci Ilybius aenescens -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Zeugophora subspinosa -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Hydaticus aruspex -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Donacia obscura -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Cryptocephalus decemmaculatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Eleocharis ovata bahnička vejčitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2012
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2012
Cévnaté rostliny Isolepis setacea bezosetka štětinovitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 168

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.