Borkovická blata

R.TA.01
Lokalizace: 49.238945N 14.622505E
Rozloha: 118,547 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Kanál, stoka, příkop
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 424 - 425 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Plošně rozsáhlý zachovaný zbytek blatkových borů (as. Pino rotundatae-Sphagnetum) s částečně dochovanou zonací přes rašelinné bory (as. Vaccinio uliginosi-Pinetum) k podmáčeným smrčinám na severozápadním okraji rašeliniště. Východní část na kdysi ručně borkované ploše s cennými společenstvy rašelinného bezlesí (as. Sphagnion medii, Sphagno-Caricion canescentis). Na jihozápadní straně dochovaných blatkových borů přiléhají plochy po skončené strojní těžbě rašeliny, jejichž část v posledních letech velmi dobře regeneruje a vznikají zde přirozené mokřady s otevřenými vodními plochami, s porosty ostřic a rákosu, na otevřených vlhkých plochách rašeliny s nezapojenou vegetací se masově vyskytuje rosnatka okrouhlolistá.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L10.4 Blatkové bory 91D0 Rašelinný les 29,727 ha 25,08 2
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,211 ha 0,18 2
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0,199 ha 0,17 2
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,008 ha 0,01 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,124 ha 0,1 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,016 ha 0,01 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,002 ha -- 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 4,234 ha 3,57 1,88
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 18,979 ha 16,01 2,47
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,073 ha 0,06 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 1,155 ha 0,97 3
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 12,005 ha 10,13 2,45
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,036 ha 0,03 2,1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Ampedus elongatulus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Donacia obscura -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Ampedus sanguinolentus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Hydaticus aruspex -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Dytiscus circumcinctus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Donacia versicolorea -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Donaciella cinerea -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Cryptocephalus decemmaculatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Cerapheles terminatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2012
Cévnaté rostliny Isolepis setacea bezosetka štětinovitá -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Carduus nutans bodlák nicí -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Conium maculatum bolehlav plamatý -- -- -- BL3 2013
Cévnaté rostliny Pinus rotundata borovice blatka -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 148

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.