Hlibeňský rybník

R.ST.10
Lokalizace: 49.498949N 13.95801E
Rozloha: 22.886 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Nadmořská výška: 523 - 547 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Mezotrofní rybník s běžným rybářským využíváním, s úzkými pruhy litorálních porostů sv. Phragmition communis. Významná flóra rybničního dna.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0.093 ha 0.41 4
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.908 ha 3.97 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.804 ha 7.88 1.53
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.578 ha 2.53 2.92
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 2.051 ha 8.96 1.05
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0.460 ha 2.01 4
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.039 ha 0.17 3.44
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4.483 ha 19.59 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2006
Ptáci Anas penelope hvízdák eurasijský -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Anas strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Phalacrocorax carbo kormorán velký -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2002
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2013
Ptáci Anas clypeata lžičák pestrý Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Haliaeetus albicilla orel mořský Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
Cévnaté rostliny Carex elata ostřice vyvýšená -- -- Ohrožený (EN) -- 2002
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2008
Ptáci Podiceps cristatus potápka roháč Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 27

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.