Rovná

R.ST.04
Lokalizace: 49.288245N 13.946777E
Rozloha: 3,224 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: NPP
Nadmořská výška: 433 - 440 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Mezofytní louka s porosty sv. Arrhenatherion a s přechody ke sv. Molinion a Violion caninae.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,012 ha 0,38 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,739 ha 22,93 2,47
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,363 ha 11,27 1
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 1,323 ha 41,03 2
V5 Vegetace parožnatek 3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0,008 ha 0,25 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,474 ha 14,7 3,36
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,152 ha 4,72 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Cassida hemisphaerica -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Chrysomela cuprea -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Cryptocephalus exiguus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Brouci Cryptocephalus frontalis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Gymnetron villosulum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Lepyrus palustris -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Longitarsus niger -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
Brouci Mogulones euphorbiae -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Pachybrachis picus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Měkkýši Stagnicola palustris blatenka bažinná -- -- Chybí údaje (DD) -- 2012
Cévnaté rostliny Ophioglossum vulgatum hadí jazyk obecný Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2012
Cévnaté rostliny Gentianopsis ciliata hořec brvitý -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Gentiana verna hořec jarní Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Carex disticha ostřice dvouřadá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 32

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.