V rašelinách

R.SO.02
Lokalizace: 50.261697N 12.514818E
Rozloha: 35.126 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 650 - 676 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rašelinný bor (prameniště bezejmenného potoka) s výskytem hybridního roje Pinus sylvestris a Pinus uncinata.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L10.4 Blatkové bory 91D0 Rašelinný les 0.040 ha 0.11 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.219 ha 0.62 4
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 9.673 ha 27.54 2.87
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.165 ha 0.47 2
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 11.435 ha 32.55 1.88
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 6.328 ha 18.01 1.79
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.024 ha 0.07 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Pinus rotundata borovice blatka -- -- Ohrožený (EN) -- 2002
Cévnaté rostliny Abies alba jedle bělokorá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2002
Cévnaté rostliny Arnica montana prha arnika Ohrožený HD V Zranitelný (VU) -- 2002
Cévnaté rostliny Blechnum spicant žebrovice různolistá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.