Jelení lázeň

R.RK.05
Lokalizace: 50.311394N 16.398814E
Rozloha: 2,018 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: CHKO, PR
Nadmořská výška: 1050 - 1050 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rašeliniště na hřebeni Orlických hor mezi Velkou a Malou Deštnou (cca 1 050 m n. m.) s centrálním kolkem. Společenstva Scheuchzerio-Caricetea fuscae.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0,939 ha 46,53 4
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 0,540 ha 26,74 1
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 0,540 ha 26,74 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Listera cordata bradáček srdčitý Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2011
Cévnaté rostliny Betula carpatica bříza karpatská -- -- Chybí údaje (DD) -- 2014
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2014
Cévnaté rostliny Andromeda polifolia kyhanka sivolistá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Carex limosa ostřice bažinná Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Lycopodium annotinum plavuň pučivá Ohrožený HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2009
Mechorosty Sphagnum russowii rašeliník statný -- HD V -- -- 2009
Mechorosty Sphagnum angustifolium rašeliník úzkolistý -- HD V -- -- 2009
Cévnaté rostliny Epilobium palustre vrbovka bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Vážky Leucorrhinia dubia vážka čárkovaná -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Obojživelníci Ichthyosaura alpestris čolek horský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Vážky Aeshna juncea šídlo sítinové -- -- Zranitelný (VU) -- 2017

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.