Odlezelské jezero

R.PS.01
Lokalizace: 50.016941N 13.373078E
Rozloha: 11,692 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Jiné vodní a bažinné biotopy
Stupeň ochrany: NPP
Nadmořská výška: 412 - 430 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Sesuvem hrazené jezero, jediné tohoto druhu v Čechách. Vzniklo v r. 1872 po katastrofální průtrži mračen a povodních, kdy došlo k velkému kernému sesuvu hornin na levém údolním svahu Mladotického potoka a přehrazení údolí hrází asi 300 – 350 m dlouhou a 20 – 30 m vysokou.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,182 ha 1,56 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 3,611 ha 30,89 3
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0,084 ha 0,72 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2,229 ha 19,06 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Verbascum densiflorum divizna velkokvětá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Cetraria islandica -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Cladonia arbuscula subsp. squarrosa -- -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Cladonia pleurota -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Cladonia rangiferina dutohlávka sobí -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Fellhanera subtilis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Hypogymnia tubulosa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Pseudevernia furfuracea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Platismatia glauca -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Lecania naegelii -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Lepraria jackii -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ryby a mihule Anguilla anguilla úhoř říční -- -- Vyhynulý ve volné přírodě (EW) -- 2013
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2013
Lišejníky Punctelia jeckeri -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Měkkýši Unio tumidus velevrub nadmutý -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
První 1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 45 - 60 z 70

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.