Odlezelské jezero

R.PS.01
Lokalizace: 50.016941N 13.373078E
Rozloha: 11,692 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Jiné vodní a bažinné biotopy
Stupeň ochrany: NPP
Nadmořská výška: 412 - 430 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Sesuvem hrazené jezero, jediné tohoto druhu v Čechách. Vzniklo v r. 1872 po katastrofální průtrži mračen a povodních, kdy došlo k velkému kernému sesuvu hornin na levém údolním svahu Mladotického potoka a přehrazení údolí hrází asi 300 – 350 m dlouhou a 20 – 30 m vysokou.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,182 ha 1,56 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 3,611 ha 30,89 3
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0,084 ha 0,72 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2,229 ha 19,06 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2012
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2014
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2013
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2013
Měkkýši Arion vulgaris -- -- -- -- BL3 2013
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2013
Netopýři Nyctalus noctula netopýr rezavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2013
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2013
Netopýři Barbastella barbastellus netopýr černý Kriticky ohrožený HD II, HD IV -- -- 2013
Cévnaté rostliny Lupinus polyphyllus lupina mnoholistá -- -- -- BL2 2013
Cévnaté rostliny Galeobdolon argentatum pitulník postříbřený -- -- -- BL2 2013
Cévnaté rostliny Elodea canadensis vodní mor kanadský -- -- -- WL 2013
Cévnaté rostliny Cytisus scoparius janovec metlatý -- -- -- BL2 2013
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2013
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2020
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 71

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.